.

Wijken, buurten, en dijken 

Onder dit hoofdstuk staan  de foto's per wijk, buurt of dijktraject, en andere. gerubriceerd.

Globaal gezien vanaf de periode 2e half jaar 2017. Oudere foto's, series staan op

www.papendrechtfoto.nl