Schrijven met een “ lange IJ of een korte ei “

De Nederlandse taal is erg moeilijk, grammatica blijkt een terugkerend struikelblok. Ook in de ambtenarij en het bedrijfsleven wordt er nog wel eens gestecheld over grammatica. Schrijven vind ik al vanaf mijn jeugd geweldig, maar daar en tegen ben ik op het gebied van grammatica een ramp op zich.

Tijdens het schrijven van deze rubriek en de daarbij behorende speurwerk ontdekte ik nog wel wat verschillen in de schrijfwijze van straatnamen en wijknamen. 

Zo stond het bijgaand artikel  half november 2018 in het AD, regio katern.  Hoe schrijf je de straatnamen waarin een “ ei, y, eij, ij “ voorkomt. Ik verzamelde er een  aantal en heb die voor u op een rijtje heb gezet.

Niet alleen de “Y”  en de “ IJ”  leveren soms problemen op in straatnamen of wijken. Ook de “I” doet mee.

 

De Kooy

De naam van de wijk de Kooij binnen het gebied 3356 wordt met zeer grote regelmaat op verschillende plaatsen en door verschillende instantiesverkeerd (of juist goed?) geschreven. De op meerdere plekken binnen de bebouwde kom vinden we stadsplattegronden met een bijbehorende straten index.

De hoeveelheid fouten die op deze borden  voorkomen zijn talrijk.   Op een paar borden (ze zijn niet allemaal gelijk staat de Kooihaven ingetekend met een “I”. De gemeente zelf doet hier aan mee. Komend vanaf de rotonde BK-weg, Nanengat gaat men rechtsaf en direct staat er een groot informatiebord  “Kooihaven” .  in de gemeentegids 2015 staat op de plattegrond de wijk De Kooy-Oosteind gedrukt. De Kooihaven zelf is niet ingetekend, maar komt in 2015 wel in de index voor: Kooyhaven. In 2018 is dit precies omgekeerd op de plattegrond staat Kooyhaven maar in de straatnamenregister komt de Kooihaven niet voor !

 

Zelf gebruik ik op mijn site(s) vrij wel altijd “IJ”  ‘de Kooij” . Logischer zou zijn de naam met een “Y” . De wijkvereniging heeft de naam de Kooy. Aan de Schoorweg was in de 2e helft van de vorige eeuw gevestigd Tuincentrum de Kooy. Drs. H.A.Visser kiest in zijn boek “De straat waarin wij wonen “ voor de “Y” , de Kooy. Deze naam  heeft ook de wijkvereniging. De Kooy. Stichting wijkplatform Oostpolder-de Kooij daar in tegen gebruikt weer “IJ”.    Dat men het aan  de Markt ook niet altijd of niet meer weet mag duidelijk zijn. Googelen op de website van de Gemeente levert Kooi met “I” 9 resultaten op. Met een “IJ” 135 resultaten en met een “Y” 171 resultaten.

 

 

 

Lodewijk van Deysselstraat

In de Westpolder (3351) neem de Lodewijk van Deysselstraat wel een opmerkelijke positie in. De naam is in de loop van de tijd op verschillende manieren geschreven. In het boek van Visser, wordt de naam als hierboven geschreven. In een notariële verkoopakte van het pand met huisnummer 7, gedateerd 20 december 1990, staat ook  Lodewijk van Deysselstraat.  Maar vanaf die datum worden er meerdere schrijfwijzen gebruikt.

 

 

 

Op het nieuwe straatnaambord (2018) staat L van Deijsselstraat. Het BAG register van het kadaster geeft nu ook L. van Deijsselstraat aan. De leverancier van de  plattegronden met stratenindex,  die in verschillende wijken zijn geplaatst, maken er op zich al een puinhoop van. Zo stond tot december bij het politiebureau een informatiebord met in het register de straatnaam: Leo van  Deijsselstraat. Op de kaart zelf werd Deijselstraat met een “s” geschreven.

De Lodewijk van Deysselstraat kwam met 24 leestekens ruim in de top 10 (*) van langste straatnamen voor. Bij het toepassen van L. in plaats van Lodewijk staat de straat met 19 leestekens in de grijze midden moot. Opmerkelijk genoeg komt de straat in de top 10 (*)  wel voor als het over de kortste straten in Papendrecht gaat.

(*) zie tabellen verderop.

 

Jan van Goijenstraat

In het 2e halfjaar 2018 heeft de gemeente oude straatnaambordjes vervangen. Meestal zonder slag of stoot. Soms lokte dit stevige discussies op. Zie hieronder een kranten artikel uit het AD / regio krant.

..                                                                                                                    Erg consequent voert men het gegeven antwoord en onderbouwing niet door. Dhr. Visser hanteerde de schrijfwijze met “Y”.                                                                                                      Het  BAG register van het kadaster geeft in februari 2019 ook  “IJ”  aan.  Wanneer dit is aangepast?

 

 

 

Albert Verweystraat

Het toeval wil  dat de Lodewijk van Deysselstraat aan een kant op de Albert Verweijstraat uitkomt. Hier vindt precies het omgekeerde plaats dan in de van Deijsselstraat.  Het nieuwe straatnaambord geeft aan Albert Verweystraat.  Als het college waarde hecht aan de “oude”  schrijfwijze ( zie hierboven artikel AD}, dan moet de straatnaam met IJ. Een overtuigender bewijs hiervoor is het oude bordje aan het begin van de straat op de kopse kant van een woning bevestigd.

 

Kees de Ruijter 

Niet alleen op het gebied van straatnamen gaat men nog wel eens de fout in..           Wethouder Kees de Ruijter heeft o.a. in portefeuille:  verkeer, vervoer en waterstaat en  is  bekend met de lopende vragen vanuit de raad en burgerij

Wilt u een afspraak maken met wethouder De Ruijter? Neemt u dan contact op met zijn secretaresse Christine Weijer.Geschreven met IJ, maar dan:

WebsiteCU en privé:  Kees de Ruyter is wethouder, met in zijn portefeuille o.a.  verkeer, vervoer en waterstaat,      Opmerkelijk maar hier schrijft men zijn naam met een “Y”,        Ook op zijn privé account op Facebook staan drie emailadressen.                                                                         Maar wel weer met Y.                                                                                                                 Kees de Ruijter - Wethouder - Gemeente Papendrecht | LinkedIn

Bekijk het profiel van Kees de Ruijter op LinkedIn

Maar ook weer op de website CU ChristenUnie Papendrecht kiest Kees de Ruyter Een vraag van mijn kant wat nu de juiste spelling is, werd beantwoord met: “ Thats the question”

 

Tiendwegen

De (nieuwe) straatnaambordjes geven hier en daar voldoende aanleiding tot een verbaasde glimlach  Ik ga niet in op de geschiedenis van de Tiendwegen. Wel op de presentatie op de straatnaambordjes. De Lange Tiendweg begint op de Veerweg en eindigt op de Kennedylaan. Aan het begin en aan het eind staat op het straatnaambordje  Lange Tiendweg.    Op de hoek met de Zonnebloemstraat gaat het fout. Daar kiest men voor Langetiendweg.  Als een woord geschreven. De reden ?

 

 

Maar er is nog een stukje originele Tiendweg. Die loopt achter het Oosteind en eindigt op de Matenasche Scheidkade. En komend vanaf het Oosteind onder aan de stoep staat een bord met de tekst Tiendweg-Oost.  Hier wordt een koppelteken gebruikt

Fiets men over de Tiendweg terug ri. Centrum, komt men op een punt waar de Alver begint (of eindigt) Daar begint ook het fietspad met de naam Rietsnijderspad (vanaf  begin maart 2020) Hier hangt ook een bordje Tiendweg Oost, maar nu weer zonder tussen liggend streepje. Kunt u mij nog volgen?

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijven met een lange IJ