Dijk doorbraak 1953, 64 jaar later

1 februari 1953. Watersnood. Ook bij Papendrecht brak de dijk door. Aan het Westeind/Noordhoek nabij de halte van de waterbus staat sinds februari 2003 een dijkpaal, waarmee de locatie van de dijkdoorbraak is gemarkeerd. Zie afbeelding 1.

De dijkverzwaring in Papendrecht ging niet zonder slag of stoot. De noodzaak werd door alle partijen onderkend. De manier waarop leverde voldoende stof voor discussie. Deze dijkpaal staat nabij Willaerts en herinnert ons aan de realisatie. Zie afbeelding 2

Een ander kunstwerk getiteld  "de dijkdoorbraak" is in 1994 op initiatief van Theo Viveen (nu bestuurslid Dorpsbehoud )door de afdeling bestrating met gekleurde klinkers aangebracht naast het huidige gemeentehuis aan de markt. Zie afbeelding 3

Mede op  mijn initiatief is het kunstwerk eind 2016 met nieuwe klinkers verplaatst naar de locatie naast de waterbus en op geringe afstand van de eerder geboemde dijkpaal.

zie serie "Op de schop Westeind " op www.PapendrechtFoto.nl.

Hieronder ziet u de laatste foto's van het informatiebord dat op 1 februari 2017 door Wethouder Joke Reuwer, samen met twee bestuursleden van Dorpsbehoud werd onthuld. Dit in  het bijzijn van het bestuur van Stichting Dorpsbehoud, medewerkers gemeente Papendrecht en andere betrokkenen.

Door het bestuur van Dorpsbehoud werden bloemen gelegd ter herinnering aan de twee dorpsgenoten die bij de watersnood om het leven kwamen.

Het informatiebord verwijst naar de woningen die door Oostenrijk werden geschonken. zie laatste 2 foto's in deze serie.