Bijzonder transport

Superjacht op een ponton naar Rotterdam

PAPENDRECHT, 20 juni 2016

Vanaf Papendrecht vertrekt vandaag een bij­ zonder transport. Het Dordtse Van der Wees vervoert op een ponton het casco van een super­ jacht van 78 meter naar Rotter­dam. Daar wordt het schip mor­gen bij de voormalige werf van RDW gedoopt en te water gela­ten.

Het casco weegt 1.200 ton. Het vervoer is een uiterst secuur werk, waarbij goed op de ge­ wichtsverdeling moet worden gelet. Dat gebeurt door in de tanks van de ponton water in en uit te laten.

Naar aanleiding van dit krantenartikel maakte ik de volgende reportage