.

3353

Onder de wijk Kraaihoek valt ondermer een deel van het Centrumgebied, Vogelbuurt, Bloemenbuurt en Vijverpark