Wetenswaardigheden: Papendrecht, gemeente grenzen, wijken straten etc.

Een overzicht van het Papendrecht anno 2020 Specifieke aandacht voor :      

straten, straatnamen, huisnummers en alles wat hier mee te maken kan hebben.

In kaart gebracht

De aanleiding tot het maken van dit onderdeel op mijn site is mijn verzoek aan het College van B&W om een aantal (fiets) paden in Papendrecht een eigen naam te geven.

Dat was begin september 2018. Het ging om circa 15 namen van fietspaden die vrijwel direct aansluiten op een van de vele fietsroutes in onze regio. De ambtenaren die hierover hun oordeel moesten vellen hanteerden in overleg met de wethouder  het uitgangspunt bereikbaarheid voor de diverse hulpdiensten. Zo bleven er zes paden over die een naam kregen aangedragen door de commissie straatnamen, bestaande uit één persoon die ook het advies schrijft voor het college. Ruim 1,5 jaar later werden de borden geplaatst. Geheel onverwacht op een dag in maart 2020.

"Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen".

 • Kopstovenpad

  gelegen in de Tiendzone

 • Kopstovenpad

 • Simon van der Meerpad

  aansluiting op fietspad N3

 • Simon van der Meerpad

  nabij fietstunnel en bruggetje naar Zernikelaan (de Kooy)

 • Simon van der Meerpad

  Vanaf K.Onneslaan

 • Populierenpad, komend uit fietstunnel onder N3. Op achtergrond manage.

 • Populierenpad

 • Rietsnijderspad

  Vanaf de Tjalk

.

 

 • Manegepad vanaf de Andoornlaan ri. BK-weg

 • Manegepad vanaf de BK-weg

Plattegrond Papendrecht, met verwijzing naar nieuwe straatnamen

.

Waar we wonen en over gaan

 

Over brandgangen en sloppen

Over stoepen en stegen

Over singels en   dreven

Over dijken en wijken

Over hofjes  en paden

Over straten en wegen

Over drempels en trappen

Over kruispunten en rotondes

Over wallen en kades

Over zoomen en lanen

Over promenades en passages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Waar we:

Over gaan  en overgaan

Over lopen en overlopen

Over rijden  en overrijden

Over schreiden en overschrijven

Over steken en over preken

Over klagen alleen via het verkeerde pad