Wetenswaardigheden: Papendrecht, gemeente grenzen, wijken straten etc.

Een overzicht van het Papendrecht anno 2020 Specifieke aandacht voor :      

straten, straatnamen, huisnummers en alles wat hier mee te maken kan hebben.

In kaart gebracht

De aanleiding tot het maken van dit onderdeel op mijn site is mijn verzoek aan het College van B&W om een aantal (fiets) paden in Papendrecht een eigen naam te geven.

Dat was begin september 2018. Het ging om circa 15 namen van fietspaden die vrijwel direct aansluiten op een van de vele fietsroutes in onze regio. De ambtenaren die hierover hun oordeel moesten vellen hanteerden in overleg met de wethouder  het uitgangspunt bereikbaarheid voor de diverse hulpdiensten. Zo bleven er zes paden over die een naam kregen aangedragen door de commissie straatnamen, bestaande uit één persoon die ook het advies schrijft voor het college. Ruim 1,5 jaar later werden de borden geplaatst. Geheel onverwacht op een dag in maart 2020.

"Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen".

Kopstovenpad

gelegen in de Tiendzone

Kopstovenpad

Simon van der Meerpad

aansluiting op fietspad N3

Simon van der Meerpad

nabij fietstunnel en bruggetje naar Zernikelaan (de Kooy)

Simon van der Meerpad

Vanaf K.Onneslaan

Populierenpad, komend uit fietstunnel onder N3. Op achtergrond manage.

Populierenpad

Rietsnijderspad

Vanaf de Tjalk

.

Manegepad vanaf de Andoornlaan ri. BK-weg

Manegepad vanaf de BK-weg

Plattegrond Papendrecht, met verwijzing naar nieuwe straatnamen

Plattegrond Papendrecht, met verwijzing naar nieuwe straatnamen

.

Waar we wonen en over gaan

Over brandgangen en sloppen Over stoepen en stegen Over singels en   dreven Over dijken en wijken Over hofjes  en paden Over straten en wegen Over drempels en trappen Over kruispunten en rotondes Over wallen en kades Over zoomen en lanen Over promenades en passages

Waar we: Over gaan  en overgaan Over lopen en overlopen Over rijden  en overrijden Over schreiden en overschrijven Over steken en over preken Over klagen alleen via het verkeerde pad