Ecologisch gebied op de grens tussen Papendrecht en Abl
Ecologisch gebied op de grens tussen Papendrecht en Abl

Op mijn initiatief kreeg het fietspad in Polder Nieuwland deze naam.

Het fietspad begint vanuit Papendrecht gezien op de Hoogendjk.


Het ingenieursbureau D & C Engineering heeft de gemeentegrens over haar grond lopen


Het ingenieursbureau D & C Engineering heeft de gemeentegrens over haar grond lopen

Over  de grenzen.

Papendrecht is een van de gemeenten van de regio Drechtsteden en wordt omgeven door de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Molenlanden, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Aan de westzijde van de gemeente stroomt de rivier de Noord en aan de zuidzijde de Merwede.

De gemeente grens tussen Papendrecht en Alblasserdam loopt voor een belangrijk deel door de vroegere Polder Nieuwland.

Polder Nieuwland, jaren ’80

Dit gebied kreeg landelijke bekendheid door de vele juridische procedures en rechtszaken tussen de lokale overheid en de projectontwikkelaar Van Benthum.  

Nu bedrijventerrein Nieuwland Parc Alblasserdam – Papendrecht.  De  Staay Food Group vestigde zich in Papendrecht. Men kocht later het naast gelegen bedrijfspand aan de zelfde weg, maar nu op Alblassedams grondgebied.   Zij hebben op de website staan: Staay Export in Alblasserdam NP 121, 2952DB  en in Papendrecht NP 140, 3351LJ ( slechts door gemeentegrens gescheiden)                                                                 

locaties Staay in Papendrecht en Alblasserdam.

De gemeentegrens loopt in NP ook over het braak liggende bedrijfsterrein van een in Alblasserdam gevestigde Holding. De beoogde gebruiker / huurder was een bedrijf zakelijk gevestigd in H Ido Ambacht. Men kocht de grond om de huidige locatie in Hendrik Ido Ambacht te verlaten.  Men zocht veel m2 in verband met buitenopslag. Het convenant Nieuwland Parc met vestigingseisen liet dit niet toe. Papendrecht hield voet bij stuk en weigerde mee te werken aan ontheffing. Het terrein ligt er nu al bijna 10 jaar onontwikkeld bij.

bedrijfsterrein Nieuwland Parc                                                 

Geen bouwplicht. Gezien een gebrek aan nieuw bedrijfsterrein en daardoor sterk stijgende prijzen per m2 en dit in combinatie met lage leen tarieven,  of een  extreem lage spaarrente,  had het bedrijf de afgelopen 10 jaar nergens een beter rendement kunnen halen. En in Hendrik Ido Ambacht heeft men inmiddels een milieuvriendelijk kantoorpand gebouwd.

Het ingenieursbureau D & C Engineering heef   als adres NP 301, Alblasserdam. Maar zowel gasten/ bezoekers  als  werknemers moeten hun auto parkeren in Papendrecht.

De grens loopt hier precies tussen het pand (op foto  rechts) en  de parkeerplaats (links)

De in Papendrecht gevestigde ondernemingen op Nieuwland Parc zijn met de auto uitsluitend via een van de twee toegangswegen of ontsluitingswegen  in Alblasserdam te bereiken.

Zij hebben als wijk postcode 3351 gelijk aan de wijk Westpolder en het dijktraject vanaf het Westeind.

Een aantal lokale clubs en ondernemers hebben, met succes, zich samen hard gemaakt voor goede fietsverbindingenen een aan een sluitend fietspaden netwerk. Daarbij ook gekeken naar het vervoer over water. 

Grens met Sliedrecht begint halfweg de Merwede en loopt door de Schaarhaven in noordelijke richting de polder in.

Hebben genoemde ondernemers in Alblasserdam direct te maken met gemeentegrenzen, op de grens met Sliedrecht geldt dit voor Eteha, gevestigd aan de Ketelweg 89 in Papendrecht. De ingang en parkeerplaatsen voor bezoekers zijn aan de Ketelweg. Komen er leveranciers met goederen dan vindt het lossen aan de achterzijde van het gebouw plaats. Te bereiken en gelegen aan de Baanhoek te Sliedrecht. Het stukje dijk, Baanhoek, op Sliedrechts grondgebied is door de aanleg van de Ouverture los gesneden van het bestaande traject Baanhoek.

De Ouverture vormt de verbinding tussen de Ketelweg en Rijksweg 15. Met name voor het bedrijfsleven en alles wat hieraan gelieerd is, een hele verbetering.

Plaatsnaamborden en gemeente grenzen. Vrijwel op alle toegangswegen staan plaatsnaamborden met een “Welkom” of  “Tot ziens”.  De laatste decennium is er tot tweemaal een extra naambord geplaatst met de tekst  “Korfbalstad van Europa”

Hoewel PKC nog altijd de grootste korfbalvereniging van Nederland is, doet de tekst anno 2018 onrecht aan andere steden en inmiddels zijn er op een paar plaatsen de groen witte borden verwijderd.

Maar daarvoor voerden een paar leden van Flits, rond de jaarlijkse sportverkiezingen een ludieke actie en vervingen “korfbal”  door “volleybal” . Helaas voor de dame was dit voor korte duur.  In Sliedrecht wordt ook gevolleybald en wel op hoog niveau. Met een vette knipoog naar Papendrecht hangen daar borden met de tekst: “Welkom in de volleybal hoofdstad van Nederland 2018”.

NB: De Matenasche Scheidkade is niet de gemeentegrens. Die loop net achter het in ontwikkeling zijnde woonwijkje in het Land van Matena.  Polder Vriesenland is de naam van een stuk land (een weer) dat ligt ingeklemd tussen de Provinciale weg N214 en  Rijksweg 15 en behoort voor een groot deel bij Papendrecht. De naam verwijst naar de Friezen die hier gewoond hebben ten tijde van de inpoldering.

Het behoort tot het Groene Hart waar geen woningbouw etc. mag plaatsvinden.

Zie de website Papendrecht en zijn geschiedenis.  Tot er in 1998 een nieuwe gemeente Graafstroom ontstond grensde Papendrecht aan de dorpen Wijngaarden en Oud Alblas. Dat veranderde in 2013 en kregen we een nieuwe buur: Gemeente Molenwaard. Net aan de nieuwe situatie gewend krijgen de kernen weer een partner erbij en wij per 1 januari 2019 een aangrenzende gemeente met de naam “Molenlanden”.

Het water als  gemeentegrens vinden we niet alleen in de Noord, de Merwede en de genoemde Schaarhaven, maar de polder in loopt de grens door het water van de Sliedrechtse Vliet en de Botersloot.